Közös képviselő váltás menete

Megfogalmazódik az igény, hogy jó lenne váltani közös képviselőt.

Oké, de mi a módja?

Íme az útmutató a közös képviselő váltáshoz:

  1. lépés: a meglévő közös képviselőtől kell kérni, hogy hívjon össze közgyűlést, közös képviselő váltás céljából (mert a közgyűlés tudja a jelenlegi közös képviselőt leváltani és az újat megválasztani)
  2. lépés: árajánlatok bekérése
  3. lépés: jelenlegi képviselő leváltása, új képviselővel szerződés kötése, váltás lebonyolítása

Közgyűlés összehívásának menete: azért azzal érdemes tisztában lenni, ha a jelenlegi képviselet nem unt bele a házba bizonyos okokból és nem szeretne lemondani, akkor nem áll érdekében a közgyűlést összehívni a saját leváltása érdekében.

Hivatalosan mégis hogyan lehet ezt kivitelezni?

Írásban kell kérni. Az írásos kérést vagy tértivevényesen feladni részére, vagy másolat hivatalos dátumos átvétellel átvetetni.

Mi legyen az írásos kérvény tartalma?

KÖZGYŰLÉS KEZDEMÉNYEZÉSE

A 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 35.§ (2) pont alapján a dokumentumot aláírt tulajdonostársak kérik a ………………… Társasház rendkívüli közgyűlésének összehívását az alábbiak alapján:

A napirend megjelölése:

  1. Tisztségviselők megválasztása
  2. Közös képviselő felmentése
  3. Javaslat új közös képviselő megválasztására

Az ok: Javaslat új közös képviselő választására

 A közgyűlési határozatra tett javaslat/ Határozattervezet:

…………. számú határozat: A közgyűlés …./10000 tulajdoni hányad igen szavazattal, …./10000 tulajdoni hányad nem szavazattal, …./10000 tulajdoni hányad tartózkodási szavazat mellett úgy határoz, hogy…..közös képviselőt a tisztségéből ….határidővel felmenti. Kötelezi a közös képviselőt, hogy a társasház gazdálkodásáról részletes elszámolást készítsen, és azt a tulajdonosok részére ….ig megküldje. Amennyiben az elszámolást a tulajdonosok nem fogadják el, úgy annak pénzügyi kihatásairól a társasház közgyűlése fog dönteni, így az esetleges kártérítési igényről is.

……..számú határozat: A közgyűlése bemutatott ….vállalkozó/k, amely/ek (közül) a közgyűlés által elfogadott ajánlatra vonatkozó szavazás:

A közgyűlés …./10000 tulajdoni hányad igen szavazattal, …./10000 tulajdoni hányad nem szavazattal, …./10000 tulajdoni hányad tartózkodási szavazat mellett úgy határoz, hogy ……..Árajánlatát ár-érték arányban megfelelőnek tartja és ….el Megbízási szerződéssel kívánja a közös képviseleti és társasház kezelési szolgáltatást végeztetni.

A megbízás aláírására a közgyűlés …-t bízza meg.

A társasház bankszámlája feletti önálló rendelkezési jog gyakorlásával ….-t a közgyűlés egyhangúlag felhatalmazza.

A régi és új közös képviselő az iratok átadását ….tartozik lebonyolítani.

Ennek a kérvénynek a benyújtásához az érvényes aláírásoknak el kell érnie, a tulajdoni hányadok 1/10-ét, azaz 1000-et.

FONTOS tudnivalók a kérvénnyel kapcsolatosan:

Tulajdonosok aláírása esetén fontos, hogy amennyiben az ingatlannak több társ-tulajdonosa van, abban az esetben a tulajdoni hányad számítása csak az ingatlan nyilvántartásban szereplő tulajdoni hányaduk arányában számítható (amennyiben nem írja alá mindegyik társ-tulaj).

Társtulajdonosok esetén érdemes több sorban egymás alatt aláírni a dokumentumot- feltüntetve hogy tulajdonos1, tulajdonos2…stb

Akik nem tulajdonosként írják alá, azok eredeti tulajdonosi meghatalmazással tehetik ezt meg.

A közös képviselőnek a kérvény átvételétől számított 30 napon belül össze kell hívnia a megadott napirendi pontokkal a közgyűlést.

Mi történik, ha ezt mégsem teszi meg?

Letelik a 30 nap az átvételtől és onnan számított 15 napra a Számvizsgáló Bizottság, ha ők nem, akkor a kérvényező tulajdonosok összehívhatják a közgyűlést és szavazhatnak.

Az új közös képviselőt egyszerű szavazati többséggel tudják megválasztani.

Szeretnél váltani? Kérd az ajánlatot és indítsd el a folyamatot!

Szóljon hozzá!

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük